دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1395 
2. بررسی نقش ایمنی وسایل نقلیه موتوری در کاهش جان‌باختگان سوانح ترافیکی

صفحه 49-68

احمد مکلایی؛ مرتضی شاهسوند؛ سید محمد رضا رضوی؛ محمد جواد سیفی