راهکارهای پیشگیرانه مبارزه با جرائم فساد اداری و ارتشاء از دیدگاه حقوق کیفری وجرم شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رشوه از جرائم عمومی و داری دو طرف«راشی»و«مرتشی»است. پرسش اصلی پژوهش، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری و ارتشاء از منظر جرم شناسی و بر اساس ارزش‌های اسلامی» است که برای ارائة پاسخ،از دیدگاه جرم شناسی  و رویکرد ارزش‌های اسلامی با تأکید بر نظریة محدودیت‌ها مبتنی بر مدیریت گلوگاه‌های فساد اداری، چارچوب نظری تحقیق قرار داده شد.در این پژوهش، از روش استنباطی استفاده شده است.
بر اساس مطالعات انجام‌شده،نبود قوانین مشدده و بازدارنده ، انحصارگرایی، عدم پاسخ‌گویی، فقدان شایسته‌سالاری در گزینش‌ها، نبود مسئولیت‌پذیری ‌اجتماعی در شهروندان، و نبود شفافیت در نظام اداری، عوامل گلوگاهی فساد اداری و ارتشاء  و اخاذی واختلاس هستند.
با توجه به عوامل یادشده، راهکارهایی که برای مبارزه با فساد اداری و ارتشاء به‌دست آمد، عبارت‌اند از: تصویب قوانین کار آمد و راهگشا ،تقویت نظارت درونی (تقوا) و نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)؛ افزایش سلامت کارگزاران نظام اداری؛ نهادسازی؛ شفافیت‌گرایی؛ توجه به معیشت کارکنان ؛ ترویج فرهنگ وظیفه‌شناسی؛ و احیای حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی.
 
 
 

کلیدواژه‌ها