اخلاق در فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای نرم افزار رایانه دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز اریکه پرسپولیس

چکیده

 فناوری اطلاعات،اختصاص به هیچ رشته خاصی نداشته بلکه بعنوان یک شاخه بین رشته ای میتواند با اتکابه فن آوریهای پیچیده روز و برمبنای هدف استراتژیک دانش محوری نسبت به تحقق وعملیاتی نمودن هرموضوع ارائه طرح نموده ودرجهت به روز نمودن آگاهی ازاطلاعات مربوطه وچگونگی بهره برداری ازآن موضوع، نظارت هوشمندانه ای داشته باشد.
رشد فناوری اطلاعات توانایی ضبط و ذخیره شمار زیادی از داده های شخصی افراد را با اتکا به سیستم های اطلاعاتی پیشرفته بر تمام جوانب زندگی مردم فراهم ساخته است و  روز به روز بهره برداری غیر اخلاقی از داده های شخصی و نفوذ به حریم خصوصی درفناوری اطلاعات در حال افزایش می باشد این عامل تحت عنوان دزدی اطلاعات و هویت افراد می باشد که اخلاق فناوری اطلاعات را با چالش جدی مواجه کرده است. (George Reynolds, 2014, 23)
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که  بیش از 92 درصد کاربران در معرض آسیب های اخلاقی و ناهنجاری های فناوری اطلاعات هستند و هویت مجازی به امری رایج مبدل گشته است که مسبب ناهنجاری های اجتماعی فراوان شده است.

کلیدواژه‌ها