ویژگی‌های پلیس تراز جمهوری اسلامی ازدیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تربیت نیروی انتظامی و پلیس ضروری­ترین نیاز هر حکومت است. گرچه تمام حکومت­ها در مورد ویژگی­های مهارتی پلیس، اتفاق نظر دارند؛ اما بر اساس جهان­بینی، انسان­شناسی، شرایط کشور، آرمانها، آرای اندیشمندان و سیاستهای حاکم برحکومت  در مورد ویژگیهای پلیس خوب توافق ندارند. بنابراین گرچه توجه به دیدگاه های دیگران در پژوهشی علمی سودمند است، لیکن برای کاربردی بودن آنها باید شرایط کشور و آرای اندیشمندان داخلی و نگاهی بومی را مورد توجه قرار داد. در پژوهش حاضر بر مبنای این تفکر، دیدگاه یکی از متفکران مسلمان ایرانی یعنی حضرت آیت الله خامنه ای درباره ی ویژگی­های پلیس تراز جمهوری اسلامی ( که بسیار تحت تأثیر وضعیت بومی کشور است ) مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از روش کیفی و ابزار تحلیل محتوا استفاده گردید. در فرایند پژوهش به همه سخنان مقام معظم رهبری از آغاز ولایت یعنی سال 1368 تا کنون مراجعه شد و ویژگی­هی پلیس،ا استخراج و دسته بندی شد و در نهایت، نتایج به تأیید 30 نفر از نخبگان نظامی و امنیتی کشور رسید. بر اساس نتایج بررسی، آموزش مناسب جهت تقویت جهان­بینی و کسب مهارت­های ضروری پلیس جهت سالم سازی درونی و بیرونی این نهاد انقلابی برای کسب ویژگی­های اخلاقی و مهارتی شاخص نظام جمهوری اسلامی را می­توانیم وجه امتیاز نظرگاه معظم­له از سایر مکتوبات اخلاق پلیس دانست.

کلیدواژه‌ها