وضعیت قاچاق انسان از مرزهای ایران (بررسی مرزهای زمینی؛ هوایی و دریایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده

قاچاق که اصولا مبتنی بر ممنوعیت یا محدودیت است، بر انتقال پنهانی یک چیز از یک نقطه به نقطه دیگر دلالت دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ایران از نظر قاچاق انسان می باشد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی بعد از جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی، قاچاق انسان در مرزهای ایران را مطالعه می کند. بر اساس شواهد موجود، ایران به عنوان یک کشور ترانزیت اشخاصی است که از کشورهای شرقی مانند پاکستان و افغانستان به کشورهای اروپایی قاچاق می­شوند. فعالیت قاچاق انسان در ایران در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی توسط قاچاق بران انسان انجام می شود. عمده ترین تردد قاچاق انسان از طریق مرزهای زمینی صورت می گیرد که مرزهای شرقی ایران مسیر ورود قاچاق انسان و مرزهای غربی مسیر خروج قاچاق به حساب می روند. . قاچاقچیان اتباع افغانستانی و پاکستانی را از مرزهای خراسان و سیستان وارد، و پس از مسیر طولانی از مرزهای غرب و استان آذربایجان غربی خارج می کنند. علاوه بر آن گروهی از کودکان افغانی در این کشور در رستوران ها و کار ساختمان ها به بیگاری گرفته می شوند. مسیر آبی خلیج فارس نیز بیشتر به عنوان مسیر قاچاق زنان و دختران ایران به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شناخته می شود. علاوه بر این ها قاچاق انسان در ایران از مرزهای هوایی با همکاری برخی آژانس های هواپیمایی به صورت مهاجرت های غیر قانونی انجام می شود.

کلیدواژه‌ها