بررسی آسیب های امنیتی شبکه های اجتماعی و شناسایی شخصیت افراد در فضای مجازی مطالعه موردی جنوب شرق استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از آنجایی که  در سال های اخیر استفاده از شبکه های اجتماعی در جامعه افزایش یافته است بنابرین شناخت شخصیت کاربران  و آسیب های امنیتی و اجتماعی در علوم مختلفی همچون مدیریت، روان شناسی، جامعه شناسی، رایانه ای، اخلاق، حقوق و آموزش و ... حائز اهمیت می‌باشد لذا  پس از شناخت شخصیت افراد و ارائه بسته سلامت برای این افراد می توانیم از آسیب های امنیتی واجتماعی در جامعه جلوگیری نمود، استفاده از این شبکه ها علیرغم برخی مزایا، معایب و مضرات زیادی برای افراد بخصوص نسل جوان در جامعه داشته و باعث از بین رفتن بسیاری از فرصت ها  و زمان های طلایی در زندگی افراد می شود که غیر قابل جبران است و گسترش روز افزون دسترسی به اینترنت، منجر به محبوبیت شبکه‌های اجتماعی و تعاملات هرچه بیشتر انسان‌ها با یکدیگر در فضای مجازی شده است لذا تأثیر فضای مجازی بر رفتار اجتماعی خانوادگی انسان و نیز تعاملی که کاربر در شبکه‌های اجتماعی دارد می‌تواند معیار خوبی از رفتار کاربر در زندگی واقعی باشد
هدف از این پژوهش بررسی آسیب های امنیتی و اجتماعی و ارائه  مدلی جهت پیش‌بینی شخصیت افراد با استفاده از اطلاعات موجود در پروفایل فیس بوکشان می‌باشد. به این منظور پرسشنامه  پنج عامل بزرگ شخصیتی که مطابق با فرهنگ ایرانی تعدیل شده است توسط وب سایتی در اختیار کاربران قرار گرفت و همزمان برنامه‌های جهت دریافت اطلاعات آنان از صفحه  فیس بوکشان طراحی گردید در پایان این مرحله، اطلاعات کامل پرسشنامه‌های و پروفایلی 144 نفر برای مدل سازی به کار گرفته شد. با استفاده از داده‌های موجود مدلهای رگرسیونی و شبکه‌های عصبی جهت پیش‌بینی شخصیت افراد طراحی گردید. واز بین شخصیت های مختلف افراد مضطرب و درون گرا بیشتر در معرض خطر می باشند لذا لازم داتستیم برای جلوگیری از از آسیب های اجتماعی و امنیتی بسته سلامتی برای این افراد طراحی نمائیم و همچنین  برخی از روش های مقابله با آسیب های اجتماعی شبکه های مجازی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها