بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق کالا، ارز و سوخت و مبارزه با ورود، ترانزیت و توزیع مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه‌ها و سیاست‌های کشور ما را تحت‌الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده است. کشورهای سلطه‌گر در ادامه  حربه‌های به کار گرفته بر ضد نظام جمهوری اسلامی، اکنون از مسیر جبهه اقتصادی وارد شده‌اند. نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، اتکاء مصرف به واردات و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری، این امید را برای آنها به وجود آورده است تا امروز از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند. مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی جهت مقابله با این توطئه، گفتمان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح نموده‌اند که تحقق آن، مستلزم برنامه‌ریزی در رفع نقیصه‌های موجود در اقتصاد و اصلاح و بهبود آن‌ها می‌باشد. قاچاق کالا در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویه‌های اقتصادیِ مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از این‌رو، مبارزه با قاچاق یکی از شیوه‌ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق، از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر آن و شناخت دقیق‌تر اقتصاد مقاومتی و در نهایت، بیان خصیصه‌ها و مولفه‌های آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد.
در یک دوراندیشی و چاره‌جویی هوشمندانه در مقابله با دشمن خارجی و داخلی در جبهه  اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتمان اقتصاد مقاومتی را مطرح ساخته‌اند. بی‌تردید اقتصاد مقاومتی، رویه و منشی با ابعاد گوناگون و جنبه‌های متفاوت است که هر کدام از آنها، قابل بحث و شایسته  تفسیر هستند. همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی، شرایط و زمینه‌های خاص خود را می‌طلبد و اقدامات مختلفی در این بستر باید صورت پذیرند که یکی از آنها، پیشگیری از قاچاق کالاها در صادرات و واردات است. این مقاله، به واکاوی اضطرارات و الزامات شدت بخشیدن مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان جزئی از حرکت مقاومتی اقتصاد برای مقابله با دشمن در توطئه تحریم اقتصادی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها