بررسی نقش پدافند غیرعامل در مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

   انسان‌ها از آغاز آفرینش تاکنون، همواره با انواع بلایا دست به گریبان بوده‌اند و از این بابت آسیب‌های جانی و مالی فراوانی به آنها وارد شده که برخی از این بلایا تهدیدات طبیعی و برخی دیگر غیر طبیعی بوده است. با متمدن شدن تدریجی جوامع بشری و شکل‌گیری زندگی شهری، احساس نیاز به امنیت بیشترگردید و جوامع شهری برای ایجاد امنیت و حفاظت شهر از تهاجم دشمنان، اقدام به ساخت موانع دفاعی پیرامون شهرها نمودند. پدافند غیرعامل یکی از روش‌های دفاعی غیرنظامی اثربخش و کارا در مقابل مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی، در بیشتر کشورهای جهان محسوب می‌شود. در این میان یکی از اهداف اصلی برنامه‌ریزی در این زمینه، توجه جدی به مدیریت بحران با ملاحظات پدافند غیرعامل است که بر اساس اصول پدافند غیرعامل می‌توان مدیریت بحران که دارای سطوح مختلف قبل، حین و بعد از مخاطرات است را بررسی نمود. به همین منظور انجام اقدامات پدافند غیرعامل و رعایت اصول و ملاحظات آن، جهت مقابله با بحران‌ها و تهدیدات ایجاد شده به منظور کاهش خسارات، امری ضروری است.
از اهداف پدافند غیرعامل در مدیریت بحران، تأمین نیازهای حیاتی، ایجاد امنیت، تداوم خدمات‌رسانی به عموم مردم، حفظ جان انسان‌ها در هنگام مواجه شدن با تهدید و بحران می‌باشد. این مقاله که با استفاده از منابع مکتوب و سایت‌های اینترنتی، تدوین شده است؛ تلاش دارد، ضمن بیان ضرورت اهمیت مدیریت بحران، با ملاحظات پدافند غیرعامل، نقش و اهمیت مدیریت و برنامه‌ریزی به‌جا و منطقی در شرایط بحرانی را بررسی، و در این زمینه راه‌کارهای لازم را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها