استفاده پلیس از قدرت و پوشش ویدیویی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی تأثیر منبع رسانه‌ای، فعالیت مجرمانه متهم، و ویژگی‌های اجتماعی - جمعیتی در رتبه‌بندی عمومی حوادث ویدئویی استفاده پلیس از قدرت (puf).
یک نمونه آنلاین ملی از 581 نفر بزرگ‌سال در یک نمونه تجربی 3*3 چهار ویدئوی PUF مختلف را بررسی و ارزیابی کرد. شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. متغیرهای وابسته شامل رتبه‌بندی اعتبار منبع ویدئوی رسانه‌ای (یعنی اعتماد به منبع و دقت حساب کاربری آن) و رفتار افسر (برای مثال، نیروی مورداستفاده زیاد، نیروی توجیه‌پذیر) و متغیرهای مستقل و تعدیل گر شامل شرایط آزمایش، نمود شخصی خرابی‌ها، استفاده از منابع رسانه‌ای مختلف و سایر ویژگی‌های اجتماعی - جمعیتی بودند.
در این مطالعه سه نتیجه مهم یافت شد: 1. تأثیر ویژگی‌های اجتماعی - جمعیتی بر این ادراکات عمومی به‌شدت توسط نمود شخصی وقایع مربوط به گیرنده و الگوی مصرف روزانه رسانه‌های متعارف و اجتماعی تعدیل می‌شود.
سه نتیجه اصلی در این مطالعه یافت شد: (۱) اعتبار ویدیوهای PUF در زمانی که ویدیو به منبع "اخبار تلویزیون ملی" در مقایسه بازمانی که به "رسانه‌های اجتماعی" نسبت داده می‌شود قابل‌اعتمادتر هستند، (۲) تعداد نیروی بیش‌ازحد، در حوادث PUF زمانی که شامل یک حمله کننده خطرناک است بیشتر رخ می‌دهد (به عنوان مثال، یک متهم به جنایت در مقابل دزد مغازه)، و (۳) تأثیر ویژگی‌های اجتماعی – جمعیتی افراد بر این ادراکات عمومی به‌شدت توسط برجستگی شخصی حوادث PUF به ارزیابی و الگوی آن‌ها از استفاده روزمره از رسانه‌های سنتی و اجتماعی تعدیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها