الگوی عملیاتی نظام خدماتی پلیس از دیدگاه مقام معظم رهبری

نویسندگان

چکیده

امنیت از مهم‌ترین، حیاتی‌ترین و شایع‌ترین موضوعاتی است که از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و مقام معظم رهبری به امنیت، نگاهی کلان‌نگر و عمیق دارد و آن را در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی... بیان نموده است. رهبری، امنیت اجتماعی را یک نعمت بزرگ و یک نیاز اجتماعی می‌داند که مردم در سایه آن به آرامش و آسودگی خاطر به کسب کار و فعالیت‌های اجتماعی و انجام امور خصوصی خویش اهتمام می‌ورزند. مقام معظم رهبری رواج موادمخدر، اعتیاد، بیکاری، عدم اشتغال و همچنین سیاست‌بازی‌های جاه طلبانه و غیرمسئولانه را از عوامل ناامنی‌ میدانند. مقابله با ناامنی وحفظ امنیت اجتماعی، حفظ حرمت جان و مال مردم، جزء جدی‌ترین مسایل هر جامعه است. مهم‌ترین شاخص‌های برقرای امنیت اجتماعی, استقرار عدالت اجتماعی، امنیت شغلی، نظارت عمومی، مبارزه با مفاسد اجتماعی می باشد. در این مقاله دیدگاه مقام رهبری در خصوص الگوی عملیاتی نظام خدماتی پلیس را که غالباً برقراری امنیت اجتماعی است, ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها