بررسی نقش ایمنی وسایل نقلیه موتوری در کاهش جان‌باختگان سوانح ترافیکی

نویسندگان

چکیده

حضور وسایل نقلیه موتوری در زندگی انسانها امری اجتنابناپذیر و حذف آن غیرممکن است و از طرفی استفاده ناصحیح از این دستاورد تمدنی موجب شده است که این وسیله به یکی از عوامل اصلی مرگ و میر انسانها تبدیل شود. کارشناسان پیشبینی می‌کنند تصادفات و سوانح ترافیکی تا سال 2020 میلادی به سومین عامل مرگ و میر انسانها تبدیل شود. از طرفی بین 3 عامل انسان، وسیله نقلیه موتوری و جاده مشخص شده است که عامل انسانی به‌تنهایی حدود 70 درصد و با مشارکت سایر عوامل تا 95 درصد در بروز تصادفات نقش دارد. نظر به این‌که انسان قابل آموزش و تربیت است و می‌توان با آموزش و قواعد و تلفات ناشی از آن جلوگیری کرد. نگارنده در این مقاله به دنبال معرفی عوامل ایمنی و کاربرد آن در وسایل نقلیه موتوری برای کاهش میزان جان‌باختگان در سوانح ترافیکی به واسطه عدم رعایت این مهم است.

کلیدواژه‌ها