پدافند غیر عامل فرهنگی، مبتنی بر آیات و روایات و ارزش‌های دینی

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

پدافند غیر عامل بستر سازی فرهنگی برای مقابله با دشمن و دفاع در مقابل هرگونه تجاوز و آماده‌سازی روانی جامعه برای ناکام سازی دشمن در تهاجم به کشور است. پدافند غیرعامل قدمتی به درازی عمر بشر دارد. در کشورمان با تشکیل سازمان پدافند غیر عامل گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده و سیاست‌ها و چشم‌انداز جامعی تدوین شده است. اهمیت این مسئله به حدی است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرار گرفتن در خاورمیانه و همچنین تهدیدات آمریکا و اسراییل می‌بایست اقدامات لازم را برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش پایداری ملی مدنظر قرار داده و به‌منظور توسعه و گسترش پدافند غیر عامل از تمامی امکانات بهره‌مند شود. فرهنگ‌سازی و گسترش مقوله پدافند غیر عامل با استفاده از ابزارهای فرهنگی و بسترسازی فرهنگی یکی از نکات مهم در این زمینه است و ضروری است تمهیدات لازم را در این زمینه به کار برد تا سیاست‌های کلی نظام محقق گردد. در قرآن و روایات به چگونگی کار فرهنگی اشاره شده است. در واقع خود قرآن، فرهنگ چگونه زیستن است. این تحقیق شامل مفهوم شناسی، اهمیت پدافند غیر عامل و پدافند غیر عامل فرهنگی، فرهنگ در آیات و روایات، اهمیت کار فرهنگی در قرآن و روایات و ویژگی‌های کار فرهنگی در قرآن و روایات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها