پلیس، اصناف و امنیت اقتصادی (اقتصاد خرد)

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

در عصر حاضر، امنیت ابعاد و مفاهیم پیچیده‌ای به خود گرفته است و علاوه بر بعد سلبی، دیگر ابعاد آن نیز مورد توجه صاحب‌نظران می‌باشد. مسائل اقتصادی جامعه که کلیه لایه‌های جمعیتی با آن مواجه هستند از جمله مسائلی است که اثر مستقیم و غیر قابل‌انکاری بر آرامش و بقای نظام‌های سیاسی دنیا دارد. امنیت اقتصادی واژه‌ای با ابعاد بسیار گسترده است که یکی از ابعاد مهم آن ایجاد احساس امنیت در اقتصاد خرد تلقی می‌شود. این پژوهش که در زمرۀ تحقیقات اسنادی کار شده است، به نقش پلیس به ویژه پلیس نظارت بر اماکن عمومی در تأمین امنیت اقتصادی در بخش اقتصاد خرد به‌خصوص در پیشگیری از تخلفات و جرائم در ابعاد مختلف پرداخته است. در حوزه نیروی انتظامی ج. ا. ایران، پلیس نظارت بر اماکن عمومی یکی از ارکان برقراری نظم و امنیت در اقتصاد خرد کشور بوده و به دلیل شرح وظایف و نوع مأموریتی که به استناد قانون، ملزم به اجرای آن می‌باشد، تنها یگانی از نیروی انتظامی است که به‌طور تخصصی با صنوف به‌عنوان یکی از محورهای اقتصاد خرد جامعه، در ارتباط مستقیم بوده و با انجام وظایف، بر تمامی صنوف قبل از افتتاح، حین کار و مادامی‌که به فعالیت مشغول می‌باشند نظارت داشته و ضمن پیشگیری از وقوع تخلفات، در پی افزایش احساس امنیت و رضایت مردم است و به دنبال آن، بستر رشد اقتصاد کشور را فراهم می‌آورد

کلیدواژه‌ها