بررسی نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از حملات سایبری با تأکید بر آموزه‌های پیشگیری وضعی

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

در سال‌های اخیر، استفاده فراگیر از رایانه و فناوری‌های مرتبط با آن، موفقیت‌ها و پیشرفت‌های فراوانی را برای جوامع بشری به ارمغان آورده است. علیرغم فواید انکار ناپذیر رایانه در زندگی بشر، همین حضور فراگیر موجب شد تا جرائم رایانه‌ای به عرصه‌های مختلف راه یابد. حملات سایبری شامل تروریسم و جنگ سایبری از این جمله جرائم رایانه‌ای است که از دهه 90 میلادی در محافل علمی مورد بحث قرار گرفته است. امروزه حملات سایبری به یک معضل بزرگ برای بسیاری از کشورها تبدیل شده است تا جایی که در برخی موارد بحران‌های بزرگ سیاسی و امنیتی به همراه داشته و علاوه بر اشخاص، زیرساخت‌ها و پایگاه‌های نظامی آنان را مورد تهاجم قرار داده است. با توجه به خسارات هنگفتی که حملات سایبری بر جوامع تحمیل می‌کند، بسیاری از کشورها با وضع قوانین جدید، امکان تعقیب و مجازات مرتکبین حملات سایبری را فراهم آورده‌اند. قانون‌گذار کشورمان نیز با درک این ضرورت، در سال 1387 اقدام به تصویب قانون جرائم رایانه‌ای نموده است. اما علیرغم تمامی این تلاش‌ها، به دلیل ماهیت خاص حملات سایبری نسبت به حملات فیزیکی و مشکلاتی که پیرامون شناسایی و اجرای مجازات بر مرتکبین این جرائم وجود دارد، ضرورت پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه در مقابل این حملات، کاملاً احساس می‌گردد. لذا در این مقاله مهم‌ترین اقدامات پلیس کشورمان در پیشگیری وضعی از حملات سایبری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها