نقش خانواده در شکل‌گیری بزه‌کاری

نویسنده

برو ن سازمانی

چکیده

بروز آشفتگی در خانواده‌های امروزی (طلاق، خانواده‌های تک‌ سرپرست، خانواده‌های ناتنی، زوج‌هایی که زیر یک سقف زندگی نمی‌کنند، زوج‌های همجنسگرا) به گونه‌ای است که تشویش و حتی نگرانی عمیقِ بسیاری از فعالان و مسئولان را برای اعمال خط‌مشی‌های مربوط به خانواده و ایفای مسئولیت‌های تربیتی و آموزشی به همراه داشته است. در عین حال، مسائلی همچون ناامنی، حومه‌های بزه‌خیز و در سطحی فراگیر، افزایش خشونت در جامعه فرانسه، بار دیگر به چالش‌های محوری و اساسی در حوزه مباحثات سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده‌اند. در این مباحثات اما، مسئولان سیاسی و البته بسیاری از مربیان آموزشی، خانواده را بیش از پیش به «ترک مسئولیت» متهم می‌کنند. پس آیا خانواده با تحولاتی که سبب ارتقاء یا بازتعریف جایگاه خود در شکل‌گیری بزهکاری می‌شوند، آشنایی دارد؟ این پرسشی است که نویسنده این مقاله تلاش کرده تا با ارائه گزارشی به صندوق ملی کمکهای خانوادگی فرانسه، پاسخی برای آن بیابد. در این گزارش دو پرسش اساسی مطرح شده‌ است: 1) آیا بحران خانواده تأثیری واقعی و ملموس بر بزهکاری دارد؟، 2) چگونه باید موضوع «ترک مسئولیت والدین» را در یک چشم‌انداز علمی درک کرد؟

کلیدواژه‌ها