دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

1. بررسی راه‌کارهای بهینه پدافند غیرعامل سایتهای ناجا در مقابل عوامل مصنوع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

حسین شعبانی؛ فرجام وهابی؛ زهرا آقابابایی