کلیدواژه‌ها = قاچاق انسان درایران
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت قاچاق انسان از مرزهای ایران (بررسی مرزهای زمینی؛ هوایی و دریایی)

دوره 7، شماره 27، پاییز 1399، صفحه 49-74

مهدی خانی؛ حسین شعبانی؛ هادی ثمره